BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Để tiếp cận và sử dụng một số dịch vụ tại trang web Dulichfree quý khách sẽ có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân sau: Họ tên, địa chỉ email, số điện thoại liên lạc và địa chỉ.

Ngoài ra, chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến hoạt động của quý khách trên trang web, bao gồm số lần ghé thăm, số trang quý khách đã xem, số lần click vào các liên kết, và các thông tin khác liên quan đến việc kết nối của quý khách với Dulichfree. Thêm vào đó, chúng tôi cũng thu thập thông tin về trình duyệt web (browser) mà quý khách sử dụng mỗi khi truy cập vào trang web Dulichfree.com, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và địa chỉ mà trình duyệt truy cập vào.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Du Lịch Free sử dụng dữ liệu mà khách hàng cung cấp để

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm/ dịch vụ
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng
  • Cung cấp cho khách hàng thông tin mới trên website mà khách hàng có thể quan tâm, thực hiện các khảo sát khách hàng, các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Dulichfree.com nếu quý khách chấp nhận email thông báo.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Dulichfree.com

4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH.

Khách hàng có quyền yêu cầu Dulichfee.com cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy thông tin cá nhân của mình.

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng trên Dulichfree.com theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty du lịch Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng khi nhận được sự đồng ý từ họ, trừ khi có quy định khác từ pháp luật.

Chúng tôi không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép đồng ý của khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công bởi hacker dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Dulichfree.com sẽ chịu trách nhiệm thông báo sự việc cho cơ quan chức năng để điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho khách hàng liên quan.

Chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại… khi mua hàng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin này. Nếu xét thấy rằng thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác, chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó.