Sơn Trà Tịnh Viên | Bảo tàng tre trúc tại Đà Nẵng

Không chỉ nằm trong top 3 khu bảo tồn tre trúc, rừng nguyên sinh và