Quang Mẫn

Giới thiệu

Nguyễn Quang Mẫn có 12 năm kinh nghiệm trong ngành quản trị Du Lịch trong nước.

Quang Mẫn nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Du Lịch, Đà Nẵng năm 2010. Mẫn đã tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu về quản trị Du Lịch tại Đại học và các tổ chức đào tạo hàng đầu trong ngành. Ngoài ra, anh cũng đã hoàn thành các khóa học về quản lý doanh nghiệp, tiếng Anh chuyên ngành Du Lịch, và các kỹ năng mềm quan trọng như giao tiếp, lãnh đạo và quản lý dự án.

Trước khi tập trung vào công việc nghiên cứu và giảng dạy, Quang Mẫn đã có một quá trình làm việc đa dạng trong ngành Du Lịch. Anh đã từng làm việc tại các khách sạn, nhà hàng, và các công ty du lịch lớn, điều này đã giúp anh tích luỹ kiến thức thực tiễn về hoạt động và quản trị trong ngành Du Lịch.

Sự kết hợp giữa kiến thức học thuật và kinh nghiệm thực tế của Quang Mẫn đã giúp anh xây dựng một sự hiểu biết sâu rộng về ngành Du Lịch và quản trị kinh doanh liên quan. Anh đã công bố nhiều bài viết nghiên cứu và tham gia vào các dự án nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực này, góp phần vào sự phát triển và nâng cao chất lượng ngành Du Lịch trong nước.

Hiện nay, Nguyễn Quang Mẫn là quản lý và là tác giả của các bài tin tức về các trải nghiệm du lịch trong nước tại Du Lịch Free.

Chức Vụ

Quản Lý tại doanh nghiệp Du Lịch Free

Kinh nghiệm làm việc
✅ 2017: Front Office Manager tại GREENERY Hotel Đà Nẵng
✅ 2018: Front Office Manager tại MONSIEUR DIESEL Hotel
✅2019: Lobby Manager tại NAGILA Hotel
✅ 2021: Front Office Manager tại Merryland Hotel
✅ 2022: Travel Agency Management Du Lịch Free
GIẢI THƯỞNG VÀ GHI NHẬN

✅ 2015 tốt nghiệp đại học Du lịch Đà Nẵng

✅ 2022: Giải thưởng Đại Lý Du Lịch Xuất Sắc

✅ 2023: Giải thưởng Lãnh Đạo Trong Sáng Tạo Du Lịch

Sách, báo, công trình nghiên cứu

✅ "Thách Thức và Cơ Hội Trong Phát Triển Du Lịch Bền Vững Tại Việt Nam" - Báo cáo nghiên cứu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

✅ "Tầm Quan Trọng của Quản Lý Du Lịch Cộng Đồng trong Phát Triển Du Lịch Bền Vững tại Việt Nam" - Nghiên cứu của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

✅ "Phân Tích Hiệu Quả Các Chương Trình Tiếp Thị Du Lịch của Việt Nam" - Đề tài nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Du lịch Việt Nam.

✅ "Cải Thiện Trải Nghiệm Du Lịch Ở Việt Nam: Nghiên Cứu Khách Hàng và Gợi Ý Đối Mới" - Nghiên cứu thị trường của Tổ chức Du lịch Quốc gia Việt Nam (VNAT).

✅ "Thực Trạng và Đề Xuất Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch tại Việt Nam" - Nghiên cứu của Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA).

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt

Exit mobile version